Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä ja yhteisöitä rakentamaan ja kehittämään liiketoimintaa tukevaa hyvinvointikulttuuria. Olemme kehittäneet jatkuvan hyvinvoinnin mallin, joka hyödyntää uutta tekniikkaa ja integroituu työyhteisöön. Lopputuloksena on motivoiva ja palkitseva hyvinvointikonsepti yksilöllisiin ja yhteisöllisiin tarpeisiin. Kutsumme tätä palvelua Ilooa-hyvinvointikonseptiksi.

Uutta tekniikkaa hyödyntävä Ilooa-hyvinvointikonsepti motivoi muutokseen ja omaehtoiseen itsestä huolehtimiseen sekä kehittää yhteisöllisyyttä. Samalla kehittyy myös jokaisen oma ymmärrys ja kiinnostus hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin asioihin.

Sekä yritys että jokainen työyhteisön jäsen voivat asettaa omat mitattavissa ja seurattavissa olevat tavoitteet. Oman etenemisen ja toiminnan vaikutuksien seuraaminen luo työhyvinvointitoimintaan läpinäkyvyyttä, mikä aktivoi palvelun käyttöä yrityksen eri tasoilla.

Ilooa -hyvinvointikonsepti tarjoaa jokaiselle yritykselle ja sen työntekijälle tasavertaiset mahdollisuudet hyvinvoinnista huolehtimiseen. Hyvinvoinnista tulee osa jokapäiväistä, parempaa arkea.