Ilooa-hyvinvointikonsepti syntyy motivoivan ja palkitsevan palvelun ja toiminnan kautta, jossa yksilöllisistä ja yhteisöllisistä tarpeista lähdetään yhdessä kehittämään hyvinvointikulttuuria.

Hyvinvointikonseptin taustalla on ajatus työhyvinvoinnin kytkemisestä yrityksien menestymiseen ja liiketoimintastrategiaan. Toimiva työhyvinvointikulttuuri on yritykselle kiistaton liiketoimintaetu, joka edistää työntekijöiden terveyttä ja parantaa työssä viihtymistä. Näin hyvinvointikonsepti kehittää yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä parantaa yrityskuvaa.

Kutsumme yksilöllisistä ja yhteisöllisistä tarpeista luotua motivoivaa ja palkitsevaa palvelukonseptia Ilooa-hyvinvointikonseptiksi.

Ilooa-hyvinvointikonsepti muodostuu toiminta- ja oppimisympäristöstä sekä näihin ohjausta ja tukea kohdentavista prosesseista. Toiminta- ja oppimisympäristö kehittää ja tukee työhyvinvointitoimintaa eri osapuolten taustat huomioiden. Ohjaus- ja tukiprosessien varmistaessa oikeaoppisen, jatkuvan, tallentuvan ja kehittyvän etenemisen asetetuissa tavoitteissa.

Ilooa-hyvinvointikonseptin sisältö

Hyvinvointikonsepti muodostuu verkkopalvelusta (toiminta- ja oppimisympäristö) ja tämän käyttöä tukevista prosesseista. Toiminta- ja oppimisympäristön tuottamaa tietoa pystytään kohdentamaan tarkasti erilaisille ryhmille, tilanteeseen ja tarpeeseen sidotusti kustannustehokkaalla tavalla. Palvelu vastaa yksilön muuttuviin ja kehittyviin tarpeisiin. Palvelun mukautuvuuden avulla on mahdollista tarjota erilaisia käyttäjätasoja, joiden avulla tiedon kohdentamista niin yksilö-kuin yhteisöpuolellakin voidaan hallita.

Yksi palvelun päätavoitteista on visualisoida tavoitteet ja tulokset helposti ymmärrettäviksi ja motivoiviksi kokemuksiksi ja raporteiksi. Raporteissa ja analyyseissä tärkeässä osassa on myös vahva henkilöiden tieto-ja yksityisyyden suoja.

Raportteja ja analyysejä voidaan toteuttaa mm. seuraavilla tasoilla:

  1. Yritystaso (kumulatiivisia tietoja, joista ei selviä yksittäisen henkilön tietoja)
  2. Ryhmätaso (esimerkiksi osasto, yksikkö tai henkilöstöhallinto tietosuoja säilyttäen)
  3. Yksilötaso (kukin henkilö näkee vain omat tietonsa)
  4. Työterveys, palveluntuottaja (ryhmätason tiedon lisäksi mukana yksilötason tietoja ainoastaan käyttäjien henkilökohtaisella suostumuksella)