Yllämainitut ovat kaikki konkreettisia tavoitteita, joihin vaikutetaan hyvin suunnitellulla työhyvinvoinnilla.

Yksilöille

Keskittymällä oikean tasapainon saavuttamiseen omissa voimavaroissa kuten ravitsemuksessa, unen ja liikunnan määrässä ja painonhallinnassa, työssä jaksaminen paranee ja yleinen vireystaso nousee. Henkilökohtaisen tasapainon tavoittelua tuetaan lähtötasokartoituksilla, jatkuvalla seurannalla, motivoinnilla, yhteisön tuella ja henkilökohtaisella ohjauksella. Näin Ilooa-hyvinvointikonsepti tukee elämäntapojen muutoksia, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia.

Yrityksille ja yhteisöille

Työyhteisön, ryhmien ja yksilöiden tarkastelu Ilooa-hyvinvointikonseptin työkaluilla tekee yrityksen työhyvinvoinnin tilan seuraamisesta helppoa. Palvelun avulla voidaan seurata ja todentaa, miten sekä yksilöiden omat että työyhteisössä tapahtuvat yhteiset ponnistelut rakentavat hyvinvointikulttuuria. Yrityksen näkökulmasta palvelu toimii kehityskenttänä uusien työhyvinvointia kehittävien keinojen löytämiseen ja aktivoimiseen. Palvelu voi toimia myös yrityksen pitkän aikavälin hiljaisen tiedon ylläpitämis- ja kokoamispaikkana.

Terveydenhuollolle

Työhyvinvointitoiminnan kysynnän kasvaessa tarjonnan monipuolistaminen muodostuu markkinoilla toiminnan edellytykseksi. Ilooa-hyvinvointikonseptin tarjoamat tiedon keräämisen ja kartoittamisen uudet mahdollisuudet syventävät yhteistyötä asikasyrityksen kanssa ja lisäävät työyhteisölle tarjottavaa tukea.

Näin asiakasyrityksen ja sen tukiryhmien välille muodostuu yhteinen kieli, mikä edistää yrityksen ja työntekijöiden hyvinvointia ja luo hyvinvointiyrityksille mahdollisuuksia kehittää lisäarvoa tuottavia palveluja.

Palveluiden tuottajien on mentävä työyhteisöön ja kerättävä havaintoja suoraan paikallisista tapahtumista. Tässä Ilooa-hyvinvointikonsepti toimii korvaamattomana apuna.